Thursday, January 7, 2010

The Golden Number & Holy City Of Mecca

Dalam kehidupan seharian sejak zaman purbakala manusia selalu berusaha mencari hakikat kebenaran mengenai hal-hal yang bersifat hakiki, seperti masalah Tuhan, kematian, hidup sesudah mati, cinta dan lain-lain. Manusia berusaha mengerti dan menaklukan alam semesta yang penuh dengan misteri. Sampai zaman yang diwarnai dengan kecanggihan teknologi saat ini, perasaan untuk mengerti dan memahami rahsia-rahsia alam semesta termasuk rahsia mengenai dirinya sendiri.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...